lørdag 13. august 2016


Hvordan går det egentlig med de digitale ferdighetene i skolen?

            Sommeren og Ol i Rio er snart over og Hortenskolen er klare til å ta imot nye og gamle elever. Alt er som for før. Spente elever, foreldre og lærere. Alle er spente på sin måte. Ny kjæreste, dårlige eller gode karakter, venner eller utfrysning, gleder og sorger, listen er like lange som et skoleår. En ting jeg er spent på er om det er i år vi skal ha fokus på de digitale ferdighetene?

            I Hortenskolen begynner vi med kick off, og i år skulle tema være fremtidens skole. Tema skapte en viss spire til optimisme. Et foredrag med til og med eksempler på undervisning i fremtidens skole. Spennende og krevende tenkte jeg. Det var et glimrende foredrag, et glimrende foredrag til å illustrere hvorfor det er så vanskelig å få IKT inn i skolen.

For å gjøre en lang historie kort så begynte foredraget med hvordan verden er blitt digitalisert og mulighetene som ligger i det. Alle nikket, lo litt av morsomme eksempler, og de fleste er enige at slik blir det. Undervisningsoppleggene som blir presentert etter på er full av muligheter til bruk av IKT, men det er kun tradisjonell undervisning som brukes. Jeg prøver meg litt med innspill på hvordan man kunne brukt IKT i de forskjellige oppleggende, men læreren ved siden av meg nærmest krymper i forskrekkelse.

Ny dag, nye muligheter. På dagens agenda står det faktisk at det er satt av to timer etter lunsj til elevers bruk av IKT i skolen. Jeg ble glad, både for lunsj og for det som skulle skje etterpå. Møtet startet med en nettside som heter «du bestemmer». Fokus var altså mobbing/ utfrysning på nett. Etter hvert kom vi over på ukonsentrerte elever som sitter på telefon i stedet for å følge med på undervisning. Konklusjon etter to timer, mobilfri skole.

Dag tre begynner med de grunnleggende ferdigheter i skolen. Vi skal ha fokus på lesing, de andre skolene i kommunen skal ha regning. Ingen skal ha digitale ferdigheter. Jeg spør om hvorfor vi ikke skal ha fokus på de andre grunnleggende ferdighetene også, men da får jeg til svar at vi må velge ut noe å ha fokus på. Men et av valgene var altså ikke digitale ferdigheter.
  
Dette er kun tre av mange forskjellige eksempler på praksis i dagens skole. Utfordringen er at det er jo riktig. Selvfølgelig er det mye bra i tradisjonell undervisning, elevers adferd på nett er kanskje det største psykososiale problemet vi står ovenfor i dag, og lesing, skriving og regning er viktige ferdigheter som barna må kunne. Poenget mitt er at pr. dags dato taper digitale ferdigheter i tidsklemma i skolen, selv om det strengt talt burde være motsatt. Gode IKT ferdigheter sparer mye tid.


Hvordan kommer vi videre?